Big C Offer 20.7.2020 - 22.7.2020 - page 1 - NO LONGER VALID

Big C Offer 20.7.2020 - 22.7.2020 - page 1 - NO LONGER VALID

1
<retailer> - <MM.DD.YYYY - MM.DD.YYYY> - Sales products - ,<products from flyers>. Page 1.
1

Scroll through this Big C offer valid from 20.7.2020 to 22.7.2020 to see the latest deals. On 1 pages of the current offer, you will find the best goods from the Supermarkets category. If you want to save on your next shopping trip to Big C, don't forget to look through the entire offer from page 1 to page 1. If you want to shop smart and save on your next shopping trip to Big C, don’t miss the latest offer full of amazing deals and wonderful discounts. Come back to Top Promotion every day to make sure you don’t miss out on great promotions offered by your favourite retailers.

Products in this offer

 
 
SẢN MUA Với hóa đơn TIẾT KIỆM vnd 000 300.000 04 PHẨM vnd trở lên Big 3269 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC MUA 04 SẢN PHẨM Từ 20.07 đến 22.07.2020 VIFON PHO BÒ BEEF FLAVOUR VIFON PHO GÀ VENUNEO SPLk CHICKEN FLAVOUR PHO GÀ VIFON 베지일 Ve? OE OF Thùng 20 túi Sữa đậu ANLIÊN nành Vegemil Hạnh nhân và óc chố/Đậu đen hạnh nhân và óc chó 190ml TIẾT KIỆM 221200 UF06T VIFON PHO GÀ TIẾT KIỆM 85gx 30 GO 33 nd 400 163.300vnd 340.000vnd vnd Thùng 30 gói phở bò/gà Vifon 65g 129.90 118.80 vnd/thùng vnd/thùng TIẾT KIỆM '107.000à Com Tiết kiệm 70.000 đ* TIẾT KIỆM 107.000a Comf Comfort TIẾT KIỆM Tiết kiệm 70.000 Lifebuoy NƯỚC HO THIEN NHIEN 121.000 3,2L KHUNG ONAC KHANG DA TỰ NHN Lifebuoy S S NƯỚCHOA ON BA HANG DA TUNHEN CHO DA NHẠY CẢM Sữa tắm túi Lifeboy Bảo vệ vượt trội 10/ Chăm sóc da 850g OPHIA Bảo vệ vuợt trội 10 TIẾT KIỆM TIẾT KIỆM 39 300 179.100vnd 32100 Cham sộc da 109.800vnd Nước xả vải Comfort Da nhạy cảm/Bella /Sophia túi 3,2L 139/u .800 7770 1.700 vnd/túi vnd/túi Với hóa đơn từ 600.000vnd trở lên, Khách hàng được mua 8 SẢN PHẨM KHÁC LOẠI/ Với hóa đơn từ 900.000Vnd trở lên, Khách hàng được mua 12 SẢN PHẨM KHÁC LOẠI CHƯƠNG TRÌNH CHỈ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN.HÓA ĐƠN TỐI THIỂU ÁP DỤNG KHÔNG BAO GỒM CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI ĐANG KHUYẾN MÃI VÀ CÁC SẢN PHẨM BIA, RƯỢU, SỬA BỘT

Big C promotions

Most popular promotions