Big C Offer 22.6.2020 - 25.6.2020 - page 1 - NO LONGER VALID

Big C Offer 22.6.2020 - 25.6.2020 - page 1 - NO LONGER VALID

1
<retailer> - <MM.DD.YYYY - MM.DD.YYYY> - Sales products - ,<products from flyers>. Page 1.
1

Scroll through this Big C offer valid from 22.6.2020 to 25.6.2020 to see the latest deals. On 1 pages of the current offer, you will find the best goods from the Supermarkets category. If you want to save on your next shopping trip to Big C, don't forget to look through the entire offer from page 1 to page 1. If you want to shop smart and save on your next shopping trip to Big C, don’t miss the latest offer full of amazing deals and wonderful discounts. Come back to Top Promotion every day to make sure you don’t miss out on great promotions offered by your favourite retailers.

Products in this offer

 
 
03 SẢN TIẾT KIỆM MUA Với hóa đơn PHẨM 300: 03 SẢN PHẨM .000 vnd vnd trở lên 158 600 Bigy KHÁCH HÀNG ĐƯỢC MUA Từ 22.06 đến 25.06.2020 A Ô LONG 455 ml MỚI. 92,000 92.000 CLEAR TEA ТЕАT CLEAR MEN MEN COOL SPORT BẠC HÀ DEEP CLEANSE SẠCH SÂU ОТР" uấP THI CHẤT BÉO GIÚP Thùng 24 chai trà ô long Tea Plus (SUNTORY NHẤT BÀN TIẾT KIỆM 455ml 33% .000 vnd Dầu gội Glear Men Gool Sport/Sạch sâu900g 162.000vnd 129.000 TIẾT KIỆM vnd/thùng 69.00 192.900vnd vnd 123.90 TIẾT KIỆM vnd/chai TIẾT KIỆM 90.000 Omfort Omfort GIẢI PHÁP. P3D 107.000 TIẾT KIỆM 70.000 "Nước xả vải Comfort 1 lần xả SĂNG MÀU NốI BAT MỀM MAI DỊU DẢNG HƯƠNG hương ban mai/Hương gió xuân/ Da nhạy cảm/Đậm đặc hương bạn mai túi 2.6L/Đậm đặc kháng O DA AY CẢM KHÁNG KHUẨN DIU NHẸ khuẩn dịu nhẹ túi 2.4L RIENG QUẢN THOẢNG KH GỦA NGỦA NGÀY TIẾT KIỆM La Xả 56.500 145.400vnd vnd 88.800 Hương Gió Xuân vnd/túi Với hóa đơn từ 600.000vnd trở lên, Khách hàng được mua 6 SẢN PHẨM KHÁC LOẠI/ Với hóa đơn từ 900.000vd trở lên, Khách hàng được mua 9 SẢN PHẨM KHÁC LOẠI CHƯƠNG TRÌNH CHỈ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN.HÓA ĐƠN TỐI THIỂU ÁP DỤNG KHÔNG BAO GỒM CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI ĐANG KHUYẾN MẢI VÀ CÁC SẢN PHẨM BIA, RƯỢU, SỬA BỘT TEAT

Big C promotions

Most popular promotions