Big C Offer 21.03 - 03.04.2024 - NO LONGER VALID - page 4 *

<retailer> - <MM.DD.YYYY - MM.DD.YYYY> - Sales products - ,<products from flyers>. Page 4.
4 / 6

* Valid at these Big C stores

Products in this offer

 
TĂNG THÊM LỢI ÍCH TRÊN 2.000 Sản phẩm Tiết kiệm hơn mỗi ngày cùng GO! Trên 1.000 sản phẩm rẻ hơn đến cuối năm You You YOMOS YOMDE YOMOSOMOS You 19 Loc 4 hộp sữa chua uống Yomost 170ml các loại Giá 50000 thường 25.600 TIẾT KIỆM vnd/loc 1.800 20 Loc 10 hop bánh flan Anh Hồng 54g BÁNH FLAN. CARAMEL Share FWING SUA 5499 giá 65 200 thường vnd/c 46.900 vnd/loc 800 TIẾT KIỆM 13 oc Dalat Milk htt Thanh trùng SUA TUOI CAON 21 Sua tudi thanh trùng Dalat Milk không đường 950ml Giá 45000 thường 33.200 vnd/hop 400 TIẾT KIỆM Từ năm Gaure Chả Giò - Molin Celano ONERY HEA い吹きアイスタ KINSTV BACHI BO 100% 4759 25 Ba chỉ bò New Zealand Kiaora 475g Giá 18 thường 300 und/g 13.800 vnd/gói Giá thường 154 300 132.900 vnd/khay Cautre Cha Gi 23 Chả giò Cầu Tre đặc biệt thịt/ hải sản 500g Giá 598 thường 600 und go 47.900 vnd/gol TIẾT KIỆM T1700 24 Kem Celano bánh cá 100ml các loại TIẾT KIỆM 4,500 (04) TIẾT KIỆM 2140 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/03 ĐẾN 03/04/2024

Other Big C offers

Latest promotions