Big C Offer 21.03 - 03.04.2024 - NO LONGER VALID - page 2 *

<retailer> - <MM.DD.YYYY - MM.DD.YYYY> - Sales products - ,<products from flyers>. Page 2.
2 / 6

* Valid at these Big C stores

Products in this offer

 
TĂNG THÊM LỢI ÍCH TRÊN 2.000 Sản phẩm Tiết kiệm hơn mỗi ngày cùng GO! Trên 1.000 sản phẩm rẻ hơn đến cuối năm 07 Nam bò loại 1 Giá 2300 thường 219.000 vnd/kg thường 18.000 15.900 vnd/kg 08 TIẾT KIỆM 25 300 Xoài keo TIẾT KIỆM 2100 nd/kg Giá thường 130-500 125.000 vnd/kg 11 Thit oc móng tay làm sạch TIẾT KIỆM 5.500 (02) 20 12 Giá 1500 thường 12.900 vnd/kg thường 500 vne 77.500 vnd/quȧ 09 Dừa xiêm còn vỏ TIẾT KIỆM 50% 13 Dua leo vnd/kg địa phương TIẾT KIỆM 5.000 Bi dao vnd/kg Giá 18 thường 900 undleg 14.900 vnd/kg TIẾT KIỆM 4.000 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/03 ĐẾN 03/04/2024

Other Big C offers

Latest promotions