Big C Offer 21.03 - 03.04.2024 - NO LONGER VALID - page 2 *

<retailer> - <MM.DD.YYYY - MM.DD.YYYY> - Sales products - ,<products from flyers>. Page 2.
2 / 21

* Valid at these Big C stores

Products in this offer

 
Nam bỏ loại 1 LUÔN LUÔN GIÁ RẺ HƠN 300 thường 18 000 und/kg thường Giá 24,23% 219.000 08 15.900 vnd/kg 09 Giá thường 14.500 17.500 vnd/quȧ Knorr HAT NEM THIT THAN, XƯƠNG ỐNG & TỦY Kear cam kil 10 Hạt nêm TIẾT KIỆM 25 300 Xoài kéo TIẾT KIỆM 2100 vnd/kg Dừa xiêm còn vô TIẾT KIỆM 5.000 qua Knorr heo 1,2Kg Giá 150. thường 500 vnd/kg 125.000 vnd/kg Thit oc móng tay làm sạch TIẾT KIỆM (02) C 5d 500 12 thường 15.900 12.900 vnd/kg 13 Grid 99.200 thương 77.900 vnd/gói TIẾT KIỆM 2 1800 G7 H - T Giá 18 thường 900 vnd/kg 14.900 vnd/kg 3in1 Giá thường 54 100 49.800 vnd/bịch Bi dao địa phương TIẾT KIỆM 5.000 vnd/kg Dua leo TIẾT KIỆM 4,000 vnd/kg 14 Cà phê G7 3 trong 1 20 gỏi 169 TIẾT KIỆM 300 Fund/bich ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/03 ĐẾN 03/04/2024

Other Big C offers

Latest promotions