Big C Offer - 16.6.2022 - 29.6.2022 - page 14 *

1 ...

14

... 29
<retailer> - <MM.DD.YYYY - MM.DD.YYYY> - Sales products - ,<products from flyers>. Page 14.
1 ... 14 ... 29

Scroll through this Big C offer valid from 16.6.2022 to 29.6.2022 to see the latest deals. On 28 pages of the current offer, you will find the best goods from the Supermarkets category. This Big C catalogue offers discounts on more than 182 products, making sure you get the best deal on the things you buy! If you want to save on your next shopping trip to Big C, don't forget to look through the entire offer from page 1 to page 28. On the current page you will find promotions on beer, Budweiser, Stella Artois, tote, Corona, Heineken, kombucha; however, this catalogue from Big C offers many other discounts on goods like beer, cookies, honey, chips, Knorr, Aquafina, Coca-Cola, coffee, Sprite, tea. If you want to shop smart and save on your next shopping trip to Big C, don’t miss the latest offer full of amazing deals and wonderful discounts. Come back to Top Promotion every day to make sure you don’t miss out on great promotions offered by your favourite retailers.

* Valid at all Big C stores

Products in this offer

 
 
Big SUPERCENTER Eger PLATIN PLATINION MATINE 16 227 Lo 6 chai bia Hoegaarden Rosee 248ml 112.900vnd 94.50000 BLANC 24 LINH NHẤT TÅNG Tote 49000 30% Heineken 0.0 14 218 244 Thùng 24 lon bia Zorok 330ml KEN O nel ****** 223 Lộ 6 lon bia Tiger Platinum Sleek 330ml 106.400vnd .900 99 K MASCO BIA HANOL BIA HANG BARANG 236 265.900ynd 254.900 Thùng 24 lon bia Hà Nội 330ml SAIGON. CHILL 240 377.900vnd Thùng 24 lon bia Sài Gòn Chill 330ml 346900 CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ Zorok Sreb of 21 HE Rugu Soju vị táo/đào/ việt quất 360ml 49.7 .700 vnd/cha 232 Lộ 6 lon bia Blanc 1664 330ml 145.900vnd 141.500 STELLA ARTOIS w of 21 price ne HOTLINE ĐẶT HÀNG: 1900 1880 220 M VIỆT STRONGION 딸기에 XVIỆT 이슬 01/ 221 Rugu Soju Jinro Lô 6 chai nước táo lên men Strongbow 330ml các loại vị mặn/nho/ dầu/bưởi 360m 107.900vnd 54- 1.900 97.500 Mua 2 TẶNG 224 1 on Heineken 0.0 H 200 Sept Hein 228 Lo 6 chai bia Stella Artois 330ml 241.900vnd 203.900 SAIGON. BIA SPECIAL 6 219 NO Lo 6 lon Heineken Silver 330ml 111.400vnd 108.90 Bucked PRE Sauna Corona Extra mo 11, PEOFICHIER PREMIUM Carlsberg SMOOTH 437.900vnd 1.900 355 BECK'S 241 Thùng 24 lon bia Carlsberg Smooth Draught 330ml BECK'S CARMAN QUALITY 279.900 ng 187.900 vnd/thing Tặng 1 lon Heineken 0.0 trị giá 18.200vnd Khi mua 2 lốc 6 lon Heineken bất kỳ NO SAIGON APACER (Heineken Sleek, Heineken Silver, Heineken 0.0) Thời gian: 16/06 – 29 /06/2022 NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI KHÔNG ĐƯỢC UỐNG RUOU, HÀ Số lượng quà tặng có giới hạn Khuyến mãi từ ngày 16/06 đến 29/06/2022 LATH 245 Thùng 12 lon bia Beck's 500ml 211.500xnd 179.50 vnd/thing BAT 229 LO 6 chai bia den Budweiser Budvar 330ml 255.000vnd 1.500 217 233 Lò 6 chai bia Corona 330ml 224.900vnd .500 1985 237 Thùng 24 lon bia Sài Gòn Special Sleek 330ml 329.900vnd .900 314 And thing HE MOI Lo 6 lon Bia Việt 330ml 64.200vnd 61.200 Budweiser SAIGON. SPECIAL BAT TRE Hoegaarden anina 234 Lo 6 lon nước tăng lực Sting dâu 320ml 56.400 und 1.500 43 238 SAPPORO PA4 EN 404.900vnd .900 Thùng 24 lon bia Sapporo Premium 330ml 365.2 vnd/thing 24 Heineken ne 242 Thủng 24 lon bia Heineken Sleek 330ml SAPPORO PREMIUM BEER Budweiser Budweiser 225 Lo 6 lon bia Hoegaarden White 330ml 166.400vnd .800 138 16 230 Lô 6 chai nước tăng Revie 7Up TĂNG chanh muối 390ml 1 bish nude 53.500xed 1.900 0003% Heineken 12 200 AQUARIUS TĂNG 01 LON Bia Saigon Special Sleek 330ml T GIẢ B290 1 rolg 9 buA TĂEO CÓ HA Từ 16/06-29/06/2022 222 STAR KOMBUCHA Nước uống lên men Star Kombucha 250ml các loại 25.400xnd 1.900 226 Lô 6 chai nước thể thao Aquarius Zero/ Aquarius 390ml 53.500vnd 345 1.500 and o 231 Lo 6 lon nước tăng lực Carabao 250ml 58.800xnd 55.50000 235 TĂNG CHA Lộ 6 lon ROCKSTA licha music gr NƯỚC TINH C hóc, nước tăng lực 1.SL Rockstar 250ml 57.900xnd .900 333 BECK'S ICE 266.900vnd 255 1.900 243 Thùng 24 lon bia Beck's Ice Can Sleek 330ml 433.600vnd .000 323.900vnd 7.900 und/thing vnd/thing 247 Thùng 24 chai 246 Thùng 12 lon bia Budweiser 500ml 337.900vnd bia Leffe 330ml các loại 1.169.000vnd .900 BLONDE BLO 279 900 951 24.330 KHI MUA HOÁ ĐƠN TỪ 300.000 VND TRONG ĐÓ CÓ 1 THÙNG: BIA 333/ BIA SAIGON GOLD/ BIA SAIGON CHILL/ BIA SAIGON SPECIAL/ BIA SAIGON LAGER/ BIA SAIGON EXPORT eray C Carabao Fy 239 Thùng 24 lon bia 333 330ml BICCH AQUARIUS BOCK affor Leffe GIẢ RẺ GIƠM -21% THE NAM $.300 e STAR *******

Other Big C offers

Latest promotions